ECOSISTEMES

Un ecosistema està format per un conjunt d’éssers vius que interactuen entre si i comparteixen un mateix habitat biològic.

Es classifiquen en ecosistemes de muntanya, costa, planura.

Screenshot 2022-02-27 16.20.24