PROJECTES

A les subpàgines d’aquesta pàgina de Projectes us deixarem tot el que anem fent al llarg d’aquest temps com excursions que fem amb l’escola que hagin de veure amb la iniciativa de la web (Ecosistemes), un padlet que us servirà per sobretot per exàmens, ja que té una informació molt precisa o simplement si voleu profunditzar en els vostres coneixements, també hem fet dos còmics que tracten sobre dos diferents ecosistemes i ús invitem a llegir-lo i finalment tenim un projecte que vàrem fer l’any passat a l’escola amb la mà del GOB.