ENTREVISTA

Hola! Avui entrevistarem a na Victori, una educadora ambiental que treballa a una associació d’ornitòlegs de Balears anomenada GOB que lluiten per protegir no només les aus sinó també per protegir els ecosistemes de Balears. També és la que ens va ajudar a fer el projecte dels Microplàstics.

T’agradaria saber quina és l’opinió de la gent sobre el tema de cuidar el medi ambient?!

Aquí hem anat a sa platja d’Alcanada a Alcúdia Mallorca a entrevistar a gent aleatòria la seva opinió sobre el canvi climàtic.

TU CREUS QUE HA CANVIAT MOLT AQUEST PAISATGE EN ELS DARRERS 10 ANYS?

Entrevistat: Jo crec que està més o manco igual.

CREUS QUE ES PODRIA CONSERVAR MÉS AQUEST PAISATGE?

Entrevistat: Jo crec que si, si posessin més papereres segur que sí.

QUINA SERIA LA TEVA REACCIÓ EN VEURE QUE ALGÚ CONTAMINA LA NATURA?

Entrevistat: Doncs li cridaria l’atenció, perquè és una cosa molt important que hem de protegir i que no se te’n conta al dia d’avui.

TU CREUS QUE HA CANVIAT MOLT AQUEST PAISATGE EN ELS DARRERS 10 ANYS?

Entrevistat: Si, jo crec que si, entre que s’estan construint més cases, la gent a vegades no recicla molt bé. Avui per exemple he trobat una garrafa d’aigua dins la mar, doncs l’he retirat.

CREUS QUE ES PODRIA CONSERVAR MÉS AQUEST PAISATGE?

Entrevistat: Si, clar que si, jo crec que si tots col·laboréssim, netejarem ses platges, totes aquestes coses segur que sí.

PER QUÈ CREUS QUE S’ESTÀ PRODUINT EL CANVI CLIMÀTIC?

Entrevistat: Gastem per amunt del que necessitem, actuem de forma irresponsable amb el medi ambient i no pensem en les conseqüències que arribaran en un futur.

PER QUÈ CREUS QUE S’ESTÀ PRODUINT EL CANVI CLIMÀTIC?

Entrevistat: Doncs jo crec que és perquè sa gent no és conscient que contaminem molt amb les estufes, les deixalles, i això, el canvi climàtic ve a través de nosaltres.

QUINA SERIA LA TEVA REACCIÓ EN VEURE QUE ALGÚ CONTAMINA LA NATURA?

Entrevistat: M’enfadaria molt, perquè trobo que… que tothom hauria de protegir sa natura, i d’estimar-la.