Planura

 Els ecosistemes de planura són aquells que es caracteritzen per ser terrenys on el sòl és bastant pla i es pot trobar principalment fauna terrestre i diferents varietats de flora.

 

A Mallorca es pot veure com canvia el color de les herbes als ecosistemes de planura segons els diferents llocs de l’illa. Com més enfora de la mar estigui un camp més canvien els colors de la flora.

Prop de la mar: verd viu.

Distancia mitja de la mar: verd fosc.

Enfora de la mar: groga mostassa.

Aquesta és una foto treta prop de la mar.

20211201_142710-1